Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

1. Administratorem danych osobowych serwisu

jest firma PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION OLEISTYCH OLVITA Krzysztof Dziaduch z siedzibą w Panków 2, 58-125 Pszenno NIP 8841533207, REGON 891413031, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że:

 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa, a także pod względem technicznym i organizacyjnym

3. Administrator zbiera następujące dane poprzez serwis:

  • Aby złożyć zamówienie niezbędne jest dobrowolne podanie danych osobowych
  • Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
  • Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:

adres IP, data i czas wizyty na stronie, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej,
adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

4. Cel zbierania danych

Wszystkie dane udzielone przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 • szybkiej i sprawnej realizacji zamówienia i kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Administratorem.
 • do celów księgowych i do obsługi konta w www.sklep.olvita.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.
 • opracowywania ofert, sprzedazy usług a także zachowania relacji biznesowych
 • Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Serwis
 • Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Serwisie. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.
 • Zamawiający może wycofać udzieloną zgodę na przesyłanie ofert handlowych , w tym celu powinien skontaktować się drogą email biuro@olvita.pl.
 • Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

5. Udostępnienie danych osobowych

 • Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy administratora oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności gospodarczej.
 • Administrator przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom trzecim na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f). Nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Administrator korzysta z następujących plików cookies:

 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
 • Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającąy pod domeną
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z firmą PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION OLEISTYCH OLVITA Krzysztof Dziaduch z siedzibą w Panków 2, 58-125 Pszenno NIP 8841533207, telefonicznie +48 660 68 41 lub email: biuro@olvita.pl.

Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego firmy Ol’Vita;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.olvita.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Ol’Vita a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.olvita.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.olvita.pl, prowadzony jest przez PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, NIP 884-153-32-07.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania zakupów:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Ol’Vita zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu z poziomu konta użytkownika sklepu internetowego www.sklep.olvita.pl w zakładce Pliki do pobrania.
2.8.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma Ol’Vita może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Ol’Vita za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Ol’Vita.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Ol’Vita.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przesyłanych w Internecie przez osoby nieuprawnione.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Ol’Vita,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.olvita.pl i dokonać wyboru z oferty produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Ol’Vita umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie!”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem..

V. Dostawa

Na terenie RP
5.1. Wszystkie zamówione produkty dostarczane są na terenie RP przez firmę kurierską DPD. Podstawowy koszt dostawy przesyłki kurierskiej to 20 zł. Jeżeli waga Państwa paczki przekroczy 31,5 kg, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia kosztów dopłaty.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość osobistego odbioru (po przedpłacie na konto bankowe lub gotówką w sklepie firmowym). Koszty dostawy kurierskiej zależą od wartości zamówienia Klienta:
a) dla zamówień w kwocie 119,99 zł i poniżej koszt dostawy wynosi 20 zł,
b) dla zamówień od 120 – 249,99 zł koszt dostawy wynosi 9 zł,
c) dla zamówień w kwocie 250 zł i powyżej koszt dostawy wynosi 0 zł

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przedpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym firmy Ol’Vita.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu z poziomu konta użytkownika sklepu internetowego www.sklep.olvita.pl w zakładce Pliki do pobrania.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Poza terenem RP
W celu ustalenia kosztów i sposobu dostawy dla klientów mieszkających poza granicami RP prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. sprzedaży pod numerem telefonu +48 74 / 850-52-02 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00) lub biuro@olvita.pl

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:
a) przelewem na numer konta bankowego Santander: 61 1090 2369 0000 0001 2168 7946 (dla Klientów z terenu RP), EUR PL 85 1090 2369 0000 0001 2168 7999 (dla Klientów spoza RP, płacących w Euro) lub FUNT BRYTYJSKI (GBP) 73 1090 2369 0000 0001 3338 2147 ( dla Klientów spoza RP, płacących w funtach brytyjskich),
b) poprzez szybką płatność PayU,
c) gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie firmowym (Mysłaków 84a, 58-124 Marcinowice).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia i wysyłając je na adres firmy Ol’Vita Mysłaków 84A, 58-124 Marcinowice lub poprzez kontakt mailowy: biuro@olvita.pl. Zwrotom podlega towar pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany. Prawo zwrotu w ciągu 14 dni nie obejmuje produkty krótkoterminowe takie jak Olej lniany do diety dr Budwig oraz Olej lniany.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby poinformowali nas Państwo po podjęciu decyzji odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas)

nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe.
Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Ol’Vita: Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Ol’Vita jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@olvita.pl. Firma Ol’Vita zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Ol’Vita podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Ol’Vita o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ol’Vita, Mysłaków 84a, 58-124 Marcinowice , mailowo pod adres biuro@olvita.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu..
9.5. Firma Ol’Vita zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ol’Vita a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ol’Vita, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Ol’Vita.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy
a. 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak produkt musi być pełnowartościowy i oryginalnie zapakowany. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów krótkoterminowych- Olej lniany do diety dr Budwig i Olej lniany.
b. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówienia.
c. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, adres email: biuro@olvita.pl, tel. 74 850 52 02, 74 660 68 43 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane listem lub pocztą elektroniczną).
d. 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
e. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
f. Decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży proszę słać na poniższy adres: Ol’Vita Krzysztof Dziaduch
Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice lub biuro@olvita.pl

2. Skutki odstąpienia od umowy
a. 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy firma Ol’Vita zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Ol’Vita została poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Ol’Vita: Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa numer rachunku bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, adres email: biuro@olvita.pl , tel. 74 850 52 02, 74 660 68 43.
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy kupna towarów powiązanych paragonem/ fakturą VAT*
Numer paragonu/ faktury VAT:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………….
Adres konsumenta(-ów):……………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)……………….
Data:……………….

niepotrzebne skreślić

Koszty dostawy

Dostawa GRATIS. Oszczędzaj na zakupach w Ol’Vita. OD TERAZ – NA ZAWSZE! DARMOWA DOSTAWA*
* Promocyjna darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniu towarów o łącznej wartości min. 250 zł i obejmuje wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym olvita.pl
* Promocyjna darmowa dostawa obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. W przypadku wyboru dostawy: poza granice RP, priorytetowej lub realizowanej w soboty, koszt jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
* Promocja obowiązuje do odwołania. W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z Obsługą klienta firmy Olvita:
tel. 74 / 850-52-02
biuro@olvita.pl

Koszty i sposób dostawy na terenie RP
Wszystkie zamówione produkty w olvita.pl dostarczane są na terenie RP przez firmę kurierską DPD. Podstawowy koszt dostawy przesyłki kurierskiej to 20 zł. Jeżeli waga Państwa paczki przekroczy 31,5 kg, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia kosztów dopłaty.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość osobistego odbioru (po przedpłacie na konto bankowe lub gotówką w sklepie firmowym). Koszty dostawy kurierskiej zależą od wartości zamówienia Klienta:
a) dla zamówień w kwocie 119,99 zł i poniżej koszt dostawy wynosi 20 zł,
b) dla zamówień od 120 – 249,99 zł koszt dostawy wynosi 9 zł,
c) dla zamówień w kwocie 250 zł i powyżej koszt dostawy wynosi 0 zł

Koszty i sposób dostawy poza terenem RP
W celu ustalenia kosztów i sposobu dostawy dla klientów mieszkających poza granicami RP prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. sprzedaży pod numerem telefonu +48 74 / 850-52-02 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00) lub biuro@olvita.pl

Sposoby płatności

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

* przelewem na numer konta bankowego Santander: 61 1090 2369 0000 0001 2168 7946 (dla Klientów z terenu RP), EUR PL 85 1090 2369 0000 0001 2168 7999 (dla Klientów spoza RP, płacących w Euro) lub FUNT BRYTYJSKI (GBP) 73 1090 2369 0000 0001 3338 2147 ( dla Klientów spoza RP, płacących w funtach brytyjskich),
* poprzez szybką płatność PayU,
* gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie firmowym (Mysłaków 84a, 58-124 Marcinowice).

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Zalecamy sprawdzenie zawartości przesyłki w chwili dostarczenia paczki przez pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli zawartość paczki jest uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Proszę pamiętać, że do obowiązków pracownika firmy kurierskiej, należy udostępnienie Państwu możliwości weryfikacji zawartości paczki. Jeżeli będę mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące doręczanej przesyłki, prosimy o kontakt:
tel. 74 / 850-52-02
biuro@olvita.pl

Proszę zwrócić uwagę, że termin otrzymania przesyłki to: czas przewidziany na realizację zamówienia + czas dostarczenia zamówienia przez pracownika firmy kurierskiej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak produkt musi być pełnowartościowy i oryginalnie zapakowany. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów krótkoterminowych- Olej lniany do diety dr Budwig i Olej lniany.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówienia.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno, adres email: biuro@olvita.pl, tel. 74 850 52 02, 74 660 68 43 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane listem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży proszę słać na poniższy adres: Ol’Vita Krzysztof Dziaduch; Mysłaków 84 A, 58-124 Pszenno lub biuro@olvita.pl
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy firma Ol’Vita zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Ol’Vita została poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zgodnie z Art. 34.2. Ustawy o prawach konsumenta Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia do siedziby firmy Ol’Vita: Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa numer rachunku bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch, Mysłaków 84 A, 58-124 Marcinowice, adres email: biuro@olvita.pl , tel. 74 850 52 02, 74 660 68 43.

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy kupna towarów powiązanych paragonem/ fakturą VAT*
Numer paragonu/ faktury VAT:
Data zawarcia umowy/odbioru zamówienia:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Data:
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
* niepotrzebne skreślić