Fundusze Europejskie w Ol'Vita

Opracowanie warunków innowacyjnego procesu pozyskiwania białek roślinnych z wytłoków po tłoczeniu olejów na zimno do wykorzystania w produkcji żywności.

Informujemy, iż nasza firma, tj: PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch korzysta z dofinansowania Funduszy Europejskich, w ramach Projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”. Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.

Tytuł przedsięwzięcia:

„Opracowanie warunków innowacyjnego procesu pozyskiwania białek roślinnych z wytłoków po tłoczeniu olejów na zimno do wykorzystania w produkcji żywności”

Realizacja usługi ma na celu:

  • opracowanie odpowiedniej metody izolacji białek z wytłoków: konopnych, dyniowych i zarodków pszennych
  • otrzymanie preparatów białkowych o cechach środków spożywczych i korzystnych właściwościach funkcjonalnych i składzie chemicznym, w tym zawartości i jakości białka
  • przedstawienie możliwości wykorzystania białek w ujęciu ich indywidualnych cech

Planowane efekty:

  • opracowanie schematu innowacyjnej technologii pozyskiwania izolatów białkowych z wytłoków: konopnych, dyniowych i zarodków pszennych
  • określenie indywidualnych cech pozyskanych izolatów białkowych i określenie możliwości ich wykorzystania

Wartość projektu:

Wartość ogółem usługi (z Vat ) 100.000, 00 zł
Wartość ogółem usługi (bez Vat) 81.300,81 zł
Wkład funduszy Europejskich 73.170,72 zł

Internacjonalizacja firmy Ol’Vita na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży polskich specjalności żywnościowych.

Informujemy, iż nasza firma, tj: PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita Krzysztof Dziaduch korzysta z dofinansowania Funduszy Europejskich, dofinansowanie projektu

 

PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu: Internacjonalizacja firmy Ol’Vita na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży polskich specjalności żywnościowych
Projekt : Firma planuje wziąć udział w programie promocji polskich specjalności żywnościowych na rynkach Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Firma planuje wziąć udział w 10 imprezach targowych w charakterze wystawcy: Vitafoods Europe & Finished Products, Speciality & Fine Food Fair, FIWE 2019 i 2020, Biofach, Alimentaria, WorldFood Poland, SIAL Paris International Food Exhibition, Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 2019 i 2020. W ramach udziału w targach firma przygotuje także panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki. Firma weźmie udział w 3 wyjazdowych misjach gospodarczych do Szwajcarii, Holandii i Stanów Zjednoczonych, a w ramach misji gospodarczych weźmie udział w imprezach targowych: Vitafoods Europe & Finished Products, PLMA`s “World of Private Label” International Trade Show i PLMA Chicago. W ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu firma przeprowadzi także dodatkowe działania promocyjne: zleci przygotowanie i produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych, produkcję filmu informacyjno-promocyjnego i przygotowanie obcojęzycznej strony internetowej. Projekt dotyczy promowania produktu i marki produktowej firmy przy wykorzystaniu założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Projekt będzie finansowany z własnych środków wnioskodawcy i z otrzymanej dotacji w formie zaliczki i refundacji.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Ol’Vita na rynkach zagranicznych poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych dla branży polskich specjalności żywnościowych. Firma planuje również wykreowanie wizerunku firmy jako solidnego partnera biznesowego oferującego wysokiej jakości produkty. Rezultatami projektu będą: wzrost wartości eksportu w sprzedaży ogółem i nowe podpisane kontrakty handlowe na rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji działań promocyjnych firma znajdzie potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, a następnie z wybranymi podpisze umowy handlowe. Działanie te przełożą się na zwiększenie przychodów spółki z eksportu poprzez podpisanie nowych kontraktów handlowych, a co za tym idzie zwiększenie produkcji olejów tłoczonych na zimno firmy Ol’Vita, zwiększanie rozpoznawalności marki oraz promowanie polskich marek na arenie międzynarodowej.

 

Wartość projektu:
Wartość ogółem (bez Vat ) 378 300 zł
Środki własne (bez Vat) 94 575 zł
Wkład funduszy Europejskich (bez VAT) 283 725 zł